Μεταξύ των εξωτερικών πελατών του εργαστηρίου περιλαμβάνονται: