Τα πρώτα δείγματα στερεών καυσίμων που χαρακτηρίστηκαν στο εργαστήριο μας ήταν άνθρακα, συγκεκριμένα δείγματα Ελληνικού λιγνίτη. Το προσωπικό του εργαστηρίου περιλαμβάνει άτομα με πολυετή εμπειρία στις σωστές εργαστηριακές πρακτικές για την προετοιμασία των δειγμάτων και την ανάλυσή τους. Το 2012, δε, ξεκίνησε και η διαδικασία προσθήκης στις δραστηριότητές του της χειρωνακτικής δειγματοληψίας άνθρακα, συμμετέχοντας με επιτυχία σε σχετικά διεργαστηριακά σχήματα του εξωτερικού.

 

Οι παρεχόμενες αναλυτικές υπηρεσίες για δείγματα άνθρακα περιλαμβάνουν:

 

 • Προετοιμασία δείγματος (ολική υγρασία, άλεση)
 • Προσδιορισμός Τέφρας
 • Προσδιορισμός Πτητικών
 • Θερμογόνος Δύναμη
 • Στοιχειακή Ανάλυση
 • Προσδιορισμός Θείου
 • Περιεχόμενο Χλώριο
 • Κύρια Μέταλλα (τέφρα)
 • Ιχνοστοιχεία (τέφρα)
 • Προσδιορισμός Hg, As, Sb (τέφρα)
 • Συμπεριφορά Τήξης Τέφρας
ASTM D2013

ASTM D7582
ASTM D7582
ASTM D5865
ASTM D5373
ASTM D3177
ASTM D4208
ASTM D3682
ASTM D3683
ASTM D3683
ASTM D1857

Οι ανωτέρω δοκιμές εκτελούνται με εφαρμογή του προτύπου ISO 17025. Ο προσδιορισμός τέφρας και ο προσδιορισμός πτητικών αποτελούν διαπιστευμένα πεδία από το Ε.ΣΥ.Δ.