Για τα καύσιμα βιομάζας, όπως pellets, μπρικέτες, σωματίδια, παρέχουμε το σύνολο των αναγκαίων αναλύσεων που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και η Ελληνική Νομοθεσία (ΥΑ 198/2013 – ΦΕΚ 2499/Β/ 2013) για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά καυσίμων στερεής βιομάζας.

 

Ειδικά για τα pellets παρέχουμε τον πλήρη χαρακτηρισμό για την κατηγοριοποίησή τους:

 

 

Οι παρεχόμενες αναλυτικές υπηρεσίες για δείγματα βιομάζας περιλαμβάνουν:

 

 • Προετοιμασία δείγματος (ολική υγρασία, άλεση)
 • Προσδιορισμός Τέφρας
 • Προσδιορισμός Πτητικών
 • Θερμογόνος Δύναμη
 • Στοιχειακή Ανάλυση
 • Προσδιορισμός Θείου
 • Περιεχόμενο Χλώριο
 • Κύρια Μέταλλα (τέφρα)
 • Ιχνοστοιχεία (τέφρα)
 • Προσδιορισμός Hg, As, Sb (τέφρα)
 • Λεπτόκοκκα
 • Μηχανική Αντοχή
 • Φαινόμενη Πυκνότητα
 • Πυκνότητα Σωματιδίων
 • Συμπεριφορά Τήξης Τέφρας
EN 14780
EN 14775
EN 15148
EN 14918
EN 15104
EN 15289
EN 15289
EN 15290
EN 15297
EN 15297
EN 15210
EN 15210
EN 15103
EN 15150
EN 15370-1

Οι ανωτέρω δοκιμές εκτελούνται με εφαρμογή του προτύπου ISO 17025. Ο προσδιορισμός τέφρας και ο προσδιορισμός πτητικών αποτελούν διαπιστευμένα πεδία από το Ε.ΣΥ.Δ.